Sidan är under uppbyggnad.

För mer information. Var vänligen kontakta oss via mail eller telefon 010-55 75 530.

Scrolla För Mer

Om oss

Frodea Rehabilitering är ett heldygnsboende för avgiftning av personer med alkohol/narkotika och/eller läkemedelsberoende från 18 år och uppåt. Frodea Rehabilitering erbjuder dig som privatperson, arbetsgivare och vårdgivare abstinensbehandlingar enligt evidensbaserade metoder.

Frodea Rehabilitering är belägen i den vackra och natursköna Värmlandsmiljön strax norr om Molkom i Karlstad Kommun. Fastigheten är före detta Lindfors skolan som är ombyggd och består av Midgården, Sörgården och Västgården. Det kulturhistoriska och genuina i kombination med moderna faciliteter samt den vackra miljön och naturen ger lugn och ro, tid att återhämta krafterna och njuta av naturen.

Vision.

Vår vision är att göra skillnad för personer med beroende och missbruksproblem genom att behandla, motivera och stödja de i deras förändringsprocess.

Mission

Vår mission är att med ett personligt engagemang, passion och kunskap är vi med från allra första början på vägen till ett värdigare och mer meningsfullt liv.

Övertygelse.

Vår vision är att göra skillnad för personer med beroende och missbruksproblem genom att behandla, motivera och stödja de i deras förändringsprocess.

Kärnvärden

Vi fokuserar på människan och hjälper hen att hitta sin mening för ett bättre liv.

Abstinensbehandling

Fördelar med abstinensbehandling Abstinensbehandling förebygger allvarliga tillstånd. Delirium och kramper kan vara dödliga utan medicinsk insats. Abstinensbehandling motiverar till nykterhet och drogfrihet. Abstinensbehandling medför bättre fysiskt och psykiskt mående.

Individanpassad planering och behandling

På Frodea Rehabiliteringscenter sker abstinensbehandlingar efter ett individuellt planerat förlopp. Det är viktigt att patientens abstinensbehandling utförs under trygga och säkra förhållanden. All behandling sker efter vetenskaplig och beprövad kunskap och erfarenhet. Hos oss på Frodea finns personal med stor erfarenhet av missbruk, utbildade alkohol/drogterapeuter, två läkare och två sjuksköterskor med lång erfarenhet inom abstinensbehandling. Alkoholnedtrappning tar som regel mindre tid i anspråk än vissa typer av narkotika och beroendeframkallande läkemedel, men behöver för den skull inte vara mindre allvarlig. Vi planerar abstinensbehandlingen individuellt utifrån rådande fakta om vad som använts, vilka doser och under hur lång tid drogen har använts. Vi kan då se de individuella skillnaderna och hur abstinensbehandlingen skall genomföras och under hur lång tid den skall pågår. Patienterna ges trygghet och respekt vilket leder till att framgången med den genomförda behandlingen ökar avsevärt. I möjligaste mån ger vi klienten möjlighet att påverka sin egen behandling. Uppföljning efter avslutad behandling utför vi några gånger per år och enligt överenskommelse. Vi följer ständigt forskningen om missbruk genom utbildningar och seminarier.

Medicinering

Om en människa under lång tid, kanske flera år, druckit mycket alkohol eller använt narkotika eller läkemedel kommer kropp och själ att reagera när tillförsel avbryts. Det är det som kallas abstinens. Kroppen har blivit förgiftad och reagerar därefter. Det är viktigt att abstinensbehandling sker under kontrollerade former eftersom abstinens många gånger kan vara farlig. Vi ”trappar” därför ner med hjälp av medicinskt, individuellt anpassat schema för att undvika det obehag och den risk svår abstinens innebär. Under tiden på Frodea Rehabilitering stöttas klienten av erfaren personal, får råd och stöd och motiveras till att fullfölja uppgjord planering.

Rådgivning

Vi har stor kännedom om olika behandlingsmodeller och olika behandlingshem och kan erbjuda rådgivning om eftervård när abstinensbehandlingen är klar. Vi gör, om så efterfrågas, med stöd av olika screeningsmetoder och personlig kännedom, en bedömning om vilken insats som kan vara lämplig för klienten. Vi delar gärna med oss av dessa kunskaper.

Screening

Addiction Severity Index, ASI, intervjuer används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden. Våra terapeuter och vår sjukskötare har behörighet och kunskap att använda dessa instrument.

Kost

Vi lägger stor vikt vid kosthållning och har ett välfungerande kök med vällagad och näringsriktig mat. Vi anser att detta är viktigt i den initiala rehabiliteringsfasen. Välutbildad kock ingår i vår personalstab.

Anhöriginformation

I många fall står den anhörige handfallen inför den person som missbrukar. Vi har gedigen kunskap i förhållningssätt som vi gärna lär ut till andra. Utbildnings- och informationsträffar anordnas regelbundet.

Kontakta oss