Frodea Rehabilitering
är ett heldygnsboende för avgiftning av personer med alkohol, narkotika och läkemedelsberoende från 18 år och uppåt. Vi erbjuder dig som privatperson, arbetsgivare och vårdgivare abstinensbehandlingar enligt evidensbaserade metoder.

Handlingsplan Coronavirus Covid-19 

Frodea Rehabilitering AB – Enhet Blombacka

Allmän information

Arbetsgivare har enligt lag ett ansvar för att förebygga och förhindra olycksfall och se till att de anställda har en god arbetsmiljö. Vi står nu i en pandemi enligt WHO. Arbetsgivare ska alltid göra en bedömning av risker på arbetsplatsen, inklusive risk för smitta. Frodea Rehabilitering AB har utfört en riskbedömning som har utmynnat i nedanstående rutiner. Uppföljning och utvärdering sker löpande och Frodea Rehabilitering AB håller sig uppdaterade genom att till exempel följa ansvarig smittskyddsenhets anvisningar i regionen, så att bedömningen blir korrekt.

Rutiner Blombacka

För att minska risken för smittspridning kan klienter som skall skrivas in för abstinensbehandling hämtas av samordnaren från Blombacka om möjlighet finns. I samråd med samordnaren kan en individuell upphämtning och inskrivning plan upprättas. Om vårgivaren kör klienten själva till Blombacka kommer personalen att möta upp vårdgivaren vid entrén.
I samband med hämtning uppmanas patienten att enbart packa kläder för 4 dagar framåt för att minska risken för smittspridning. Möjlighet att tvätta finns på plats.
Inga besökare och all kontakt med socialhandläggare/remittenter sker via telefon!

Personal

All personal har fått del av Blombackas policy och skriftligt bekräftat att de läst igenom.
Vi ber all personal att iaktta största försiktighet i vardagen. Med försiktighet menas

 •  Handla på tider där det ej är stora folkmassor
 •  Undvika offentliga evenemang eller möten
 •  Begränsa umgänge med vänner och anhöriga och enbart träffa människor utan symtom
 •  Vi uppmanar att du inte vistas i offentlig miljö där människor vistas nära
 •  Om möjligt, undvik allmänna kommunikationsmedel
 • Undvik motionshallar, solarier,
 •  Undvik resor
 •  Följer smittskydds hygienrutiner, se nedan
 • Vid symptom från luftvägarna, hosta och feber ska personal sjukanmäla sig omedelbart

Patienter och personal uppmanas att

 •  Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. På så sätt hindrar du att smitta sprids samtidigt som du undviker att förorena dina händer
 •  Undvik att röra vid ansikte eller ögon samt undvik nära kontakt med sjuka personer.
 •  Tvätta händerna med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
 • Om du som patient varit i ett av riskområdena för covid-19 och får hosta, svårt att andas eller feber kan du inte vårdas på Blombacka utan behöver uppsöka slutenvården genom att kontakta 1177.

Vid frågor kontakta Sara McGowan tel. 010-5575533

Telefon Växel: 010 – 55 75 530 (Öppet dygnet runt)
Telefon Blombacka: 010 -55 75 534
Telefon Patient: 010 – 55 75 535 (öppet mellan 16 – 22)

För rådgivning och placering ring oss dygnet runt på 010-55 75 530

Vi är övertygade om att alla människor har kraften att förändra sina liv till det bättre. Vi vill göra skillnad för personer med beroende och missbruksproblem genom att behandla, motivera och stödja de i deras förändringsprocess.

För rådgivning och placering ring oss dygnet runt på 010-55 75 530

Vi finns för dig

Efter många år i branschen kan vi påstå att vi har kunskap och erfarenhet för att erbjuda kvalitativa och effektiva abstinensbehandlingar enligt evidensbaserade metoder och vetenskap. Vår heldygnsboende för avgiftning finns i Värmland och vi vänder oss till dig som är privatperson, företag eller vårdgivare.