LARO

Vi erbjuder erbjuder dig som är beroende av opioider en läkemedelsassisterad behandling med läkemedel som består av narkotika. Behandlingen är godkänd som behandling av opioidberoende personer och bygger på frivillighet. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning. Vår LARO-behandlingen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.