Motivationsbehandling

Efter att ha avslutat sina avgiftningsbehandlingar vill de flesta patienter förändra och förbättra sina liv och vardagsrutiner. Om man har ett långvarigt missbruk med allvarliga konsekvenser fysiskt, psykiskt och socialt har man ett stort behov av snabb vägledning och motivation direkt efter avslutade avgiftningsbehandlingar för att inte falla tillbaks i missbruk. Efter avslutade avgiftningsbehandlingar erbjuder Frodea Rehabilitering patienterna samtal och diskussioner på individ och gruppnivå, vägledning och motivationsterapi samt organiserade vardags och fritidsaktiviteter för psykisk och fysisk välbefinnande och för att välja rätt väg i livet bort om droger och missbruk. Den övergripande vård och behandlingsprogrammet samt närheten i plats och tid mellan abstinensbehandlingar och motivationsbehandlingar gör Frodea Rehabilitering till en effektiv behandlingshem för de tidiga och kritiska faserna i missbruksbehandlingen och som är helt avgörande för patienterna och uppdragsgivarna. Vi använder strategier som påverkar individens längtan efter ett drogfritt liv. MI, Motiverande samtal (motivational interviewing) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Frodea Rehabilitering erbjuder föreläsningar, gruppsamtal och handledning.