Privatperson

För dig som är privatperson kan vi erbjuda en individanpassad, diskret vård där du som patient i möjligaste mån kan vara med och påverka din egen behandling. Alla bedömningar och abstinensbehandlingar är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi vet att abstinensbehandlingen förebygger allvarliga tillstånd som utan medicinsk insats kan vara dödlig. Abstinensbehandling motiverar till nykterhet och drogfrihet. Våra medarbetare är välutbildade inom abstinensvård och tar hand om patienterna med både hjärta och expertis. TTT (Trauma Tapping Technique) är en metod för återhämtning och avslappning. Det är också en metod för att hantera trauma och obehagliga minnen och upplevelser.

Kontakt
Växel: 010-55 75 530


Enhetschef

Sara McGowan
Växel: +46 (0) 10 55 75 530
Direkt: +46 (0) 10 55 75 533
Mobil: +46 (0) 70 39 29 933
E-post: sara@frodea.se

Sjuksköterska

Växel: +46 (0) 10 55 75 530
Direkt: +46 (0) 10 55 75 532
Mobil: +46 (0) 70 39 89 933
E-post: info@frodea.se

Samordnare

Leif Arnesen
Växel: +46 (0) 10 55 75 530
Direkt: +46 (0) 10 55 75 531
Mobil: +46 (0) 73 55 08 874
E-post: leif@frodea.se