Vårdgivare

Vi vet att abstinensbehandlingen förebygger allvarliga tillstånd som utan medicinsk insats kan vara dödlig. Abstinensbehandling är ett steg mot till nykterhet och drogfrihet. Våra medarbetare är välutbildade inom abstinensvård och tar hand om patienterna med både hjärta och expertis.

Vi erbjuder indivdanpassade bedömningar baserad på vetenskap och erfarenhet och samarbetar med aktörer i hela Sverige. I möjligaste mån ger vi klienten möjlighet att påverka sin egen behandling. Vi följer ständigt forskningen om missbruk genom utbildningar och seminarier och arbetar med att systematiskt vidareutbilda oss för att fortsätta ha den spetskompetens som krävs för att vårda personer med beroendesjukdom.

Addiction Severity Index, ASI, intervjuer används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden. Våra terapeuter och sjuksköterskor har behörighet och kunskap att använda dessa instrument.

Clinical Opiate Withdrawal Scale (COWS) är ett bedömningsinstrument vi använder för att bedöma abstinensen samt ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument). TTT (Trauma Tapping Technique) är en metod för återhämtning och avslappning. Det är också en metod för att hantera trauma och obehagliga minnen och upplevelser.

Vi har stor kännedom om olika behandlingsmodeller och olika behandlingshem och kan erbjuda rådgivning om eftervård när abstinensbehandlingen är klar. Vi gör, om så efterfrågas, med stöd av olika screeningsmetoder och personlig kännedom, en bedömning om vilken insats som kan vara lämplig för klienten. Vi delar gärna med oss av dessa kunskaper.

Kontakt
Växel: 010-55 75 530


Enhetschef

Sara McGowan
Växel: +46 (0) 10 55 75 530
Direkt: +46 (0) 10 55 75 533
Mobil: +46 (0) 70 39 29 933
E-post: sara@frodea.se

Sjuksköterska

Växel: +46 (0) 10 55 75 530
Direkt: +46 (0) 10 55 75 532
Mobil: +46 (0) 70 39 89 933
E-post: info@frodea.se

Samordnare

Leif Arnesen
Växel: +46 (0) 10 55 75 530
Direkt: +46 (0) 10 55 75 531
Mobil: +46 (0) 73 55 08 874
E-post: leif@frodea.se